Produkty pre hydroizolácie a lepenie v oblasti striech a základov:

- ľahký oxidovaný pás: asfaltovaný pás na handrovej lepenke,

- tekuté lepenky: slúžia ako tekuté hydroizolácie.

- oxidovaný asfaltový pás: asfaltový pás s nosnou vložkou zo sklenenej tkaniny,

- asfaltový pás typu "S": zvárateľný, veľmi pevný a dobre spracovateľný,

- protiradónový asfaltový pás: hydroizolačná vrstva spodnej stavby aj proti radónu.

tekuté lepenky
ľahký oxidovaný pás
pásy tesniace
oxidovaný asfaltový pás
jednozložkové hydroizolácie
asfaltový pás typu S
protiradónový asfaltový pás
nopové fólie
DenBit asfaltové hydroizolácie
gumoasfalt
zmesy na opravu vozoviek
Kategórie
Prevádzkovateľ
GIPSOL a.s.
Mlynské Nivy 56
821 09 Bratislava

IČO: 35783893
IČ DPH: SK2020256392

obchod@gipsol.sk
www.gipsol.sk