sú rozoberateľné závesné konštrukcie, ktoré plnia niekoľko funkcií:

  • optické dotvorenie priestoru,
  • úprava svetlej výšky miestnosti a tým napr. zmenšenie objemu vykurovaného priestoru,
  • zakrytie technických vedení, ktoré sa nachádzajú v medzistropnom priestore pri zachovaní ich dostupnosti,
  • vylepšenie svetelných podmienok v miestnosti (možnosť zabudovať svetelné zdroje),
  • zlepšenie akustických vlastností (špeciálne zvukovopohltivé a nepriezvučné kazety),
  • dosiahnutie hygienických podmienok (umývateľné kazety),
  • regulácia mikroklímy v miestnosti (sadrové kazety),
  • požiarna ochrana a ďalšie často veľmi špecifické funkcie.
Výrobcovia preto ponúkajú široký výber vzorov, ale aj materiálov a rozmerov. Popri multifunkčnosti kazetových stropov je ich najväčšou výhodou jednoduchá montáž.

podhľady Armstrong Basic
podhľady Armstrong Coreline
podhľady Armstrong Laminated
podhľady Armstrong Specific
podhľady  kovové Cellio C
závesná konštrukcia
podhľady Casoprano
plastové mriežky
Kategórie
Prevádzkovateľ
GIPSOL a.s.
Mlynské Nivy 56
821 09 Bratislava

IČO: 35783893
IČ DPH: SK2020256392

obchod@gipsol.sk
www.gipsol.sk