Omietky sú tradičným a zatiaľ najčastejšie používaným spôsobom úpravy vonkajších a vnútorných povrchov stavieb. Nanášajú sa ručne alebo strojovo, v jednej alebo vo viacerých vrstvách.

Pre odlišné funkcie jednotlivých vrstiev je možné omietky rozdeliť na:

  • prednástrek - vytvára spojovaciu vrstvu medzi murovom a vlastnou omietkou,
  • jadrová omietka - plní funkciu vyrovnávacej vrstvy pod štukovou alebo ušľachtilou fasádnou omietkou,
  • štuková a štruktúrovaná vrchná omietka - konečná povrchová úprava plniaca estetickú a ochrannú funkciu,
  • jednovrstvová omietka - určená na presne vymurované murivo,
  • stierka - jemná povrchová omietka nanášaná v tenkých vrstvách bez viditeľného zrna, brúsiteľná.
prednástrek
murovacie malty
jednovrstvové omietky
jadrové omietky
štukové omietky
sanačné omietky a malty
fasádne omietky
vápno, cement, sadra
Kategórie
Prevádzkovateľ
GIPSOL a.s.
Mlynské Nivy 56
821 09 Bratislava

IČO: 35783893
IČ DPH: SK2020256392

obchod@gipsol.sk
www.gipsol.sk