Kontaktný zatepľovací systém je viacvrstvový systém vytváraný mokrým procesom z vonkajšej strany budovy. Je zostavený z presne určených komponentov, pripevňuje sa lepením a mechanicky z vonkajšej strany plášťa budovy, pričom jednotlivé vrstvy sú v priamom kontakte.

Zatepľovací systém by mal byť vždy vyhotovený z komponentov certifikovaných v rámci jedného systému.

tepelné izolácie
profily k zateplovaniu
lepiace a armovacie malty
hmoždinky
spevňovacie mriežky
omietky
Kategórie
Prevádzkovateľ
GIPSOL a.s.
Mlynské Nivy 56
821 09 Bratislava

IČO: 35783893
IČ DPH: SK2020256392

obchod@gipsol.sk
www.gipsol.sk